Bij wie bent u verzekerd?

Aanmelden zorgcollectief

Nieuwe verzekering aanvragen?

Vraag aan

Geboortedatum

Postcode

Huisnummer

Voorletters

Achternaam

LET OP! Noteer en gebruik het volgende collectiviteitsnummer wanneer hierom gevraagd wordt:

Deel 1 Hoe werkt het zorgverzekeringsstelsel in Nederland: algemeen